Na północ od parku Cong Vien Van Hoa znajduje się Muzeum Pamiątek Wojennych. Jest