Za każdym razem, jak odwiedzamy nowe miejsce, podążamy nie tylko śladami zabytków czy ważnych historycznie miejsc.