„Dzieciństwo bez książek – to nie byłoby dzieciństwo. To byłoby jak bycie odciętym od zaklętego miejsca,