Mimo, że jesteśmy tradycjonalistami, i zamiast GPSa wybieramy papierową mapę a zamiast translatora posiłkujemy się „rozmówkami”,