Badania i ankiety wielokrotnie udowodniły, że osoby często podróżujące są zazwyczaj szczęśliwsze niż osoby, które nie