Mur berliński, dawny symbol podziału, jest obecnie największą na świecie galerią plenerową – East Side