Wilno jest zdywersyfikowane. Na przestrzeni wieków tak często zmieniało swoją przynależność, że zmienność stała się jego