Niemal 30 kilometrów od stolicy Litwy znajduje się jedno z najpiękniejszych miejsc na Litwie. To Troki,