Powiada się, że podróże kształcą – i to jest prawda. Przybliżają nam wiedzę z zakresu geografii,