Nie muszę nikomu mówić,  że lubię Azję. W sumie nawet kocham. Lubię mentalność Azjatów, ich ciężka