IMG_6626

C

Czarnobyl zwiedzanie

Siódma rano, nieludzka pora jak na weekend. Już od godziny byliśmy w drodze, cywilizację zostawiwszy dawno za sobą. Ciszę przerwało tylko coraz bardziej natarczywe pikanie licznika Geigera.  Czarnobyl zwiedzanie

W nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku w reaktorze numer cztery elektrowni jądrowej w Czarnobylu niedaleko obecnie opuszczonego miasta Prypeć, w północnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, w Związku Radzieckim, 104 km na północ od Kijowa rozpoczęła się apokalipsa.

 

I zatrąbił trzeci anioł; i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały.
Księga Objawienia 8; 10-11

Czarnobyl wycieczka

 

 

Przed katastrofą Czarnobyl wycieczka

Czarnobyl wycieczka

W  skład Elektrowni wchodzą cztery reaktory typu RBMK-1000, które w momencie katastrofy wspólnie wytwarzały około 10% energii elektrycznej produkowanej na Ukrainie. Budowa elektrowni rozpoczęła się w latach 70. XX wieku. Reaktor nr 1 uruchomiony został w roku 1977, rok później reaktor nr 2  kolejne w latach w 1981 w 1983. W momencie wypadku trwała budowa kolejnych dwóch reaktorów.

Czarnobyl wycieczka

 

Czarnobyl zwiedzanie

Katastrofa Czarnobyl zwiedzanie

reaktor

W nocy z 25 na 26  kwietnia 1986 roku personel obsługujący czwarty blok energetyczny prowadził przygotowania do testu, którego przeprowadzenie powiązane było z koniecznością odłączenia turbozespołów bloku od sieci.  Eksperyment miał polegać na znacznym zmniejszeniu mocy reaktora, następnie na zablokowaniu dopływu pary do turbin generatorów i mierzeniu czasu ich pracy po odcięciu w taki sposób zasilania. Działania te miały na celu wykazanie jak długo w sytuacji awaryjnej, po ustaniu napędzania turbin generatorów parą z reaktora, energia kinetyczna ich ruchu obrotowego produkowałaby  wystarczającą ilość energii elektrycznej dla potrzeb awaryjnego sterowania reaktorem.

Dla przeprowadzenia eksperymentu potrzebne było symulowanie sytuacji awaryjnej. W ramach przygotowań do testu wyłączono niektóre z systemów kontroli pracy reaktora. tak stało się np. z  systemem automatycznego wyłączania reaktora w razie awarii (którego wyłączenie wcale nie było konieczne)

Czarnobyl reaktor

 

Planowo testy miały być przeprowadzone przez dzienną zmianę. Ze względu na awarię innej elektrowni, eksperyment przesunięto na wieczór. Do przeprowadzenia testu przeszkolono tylko dzienną zmianę. Pracownicy nocni nie mieli odpowiedniego przygotowania do pracy, co okazało się być katastrofalne w skutkach

Główną przyczyną katastrofy były błędy konstrukcyjne reaktora skonstruowanego do celów wojskowych . Ponadto –  reaktor był modułowy (łatwość rozszczelnienia), a w razie awarii następował samoczynny wzrost mocy reaktora. Przyczyną wtórną były błędy proceduralne. Po katastrofie, z powodów politycznych, ZSRR eksponował głównie winę operatorów reaktora.

Czarnobyl wycieczka

 

 

Akcja ratownicza Czarnobyl wycieczka

Czarnobyl wycieczka

Wkrótce po wybuchu pożaru na miejsce przybyła straż pożarna.  Strażacy jednakże nie zostali poinformowani o niebezpieczeństwie kontaktu z radioaktywnym dymem i odpadami. Ponadto, prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy, że wypadek to coś więcej niż zwykły pożar instalacji elektrycznych. 

Ugaszenie płonącego grafitu było bardzo trudne. Potrzeba było do tego kilku tysięcy ton piasku, boru, dolomitu, gliny i ołowiu zrzucanych ze śmigłowców . Zrzucane materiały pod wpływem żaru z reaktora stapiały się razem, tworząc zwartą masę. Jak się później okazało ołów, zastosowany w gaszeniu reaktora, pod postacią par wyrządził ogromne szkody osobom gaszącym ruiny reaktora.

IMG_6808

Po 10 dniach pierwotna, betonowa podstawa reaktora przepaliła się. Radioaktywne szczątki reaktora runęły do zabezpieczonego „betonową poduszką” zbiornika, gdzie pozostają do dziś. Ich wydobycie jest na chwilę obecną technicznie niemożliwe.

Czarnobyl wycieczka

Od maja do listopada trwała konstrukcja betonowego sarkofagu. W ubiegłym roku ze względu na nieszczelność poprzedniego zabezpieczenia : Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ,Unia Europejska oraz USA sfinansowały budowę nowego sarkofagu, którego trwałość szacowana jest na 100 lat.

Czarnobyl sarkofag

Ewakuację ludności podjęto dopiero po kilku dniach. Wtedy to w szwedzkim mieście Forsmark, 1100 kilometrów od Czarnobyla uruchomił się alarm. To właśnie Szwedzi nagłośnili problem, ponieważ od czasu wypadku władze ZSRR nie poinformowały świata o katastrofie.

 

 

 

Katastrofalne skutki Czarnobyl wycieczka

IMG_6829

Eksplozja pozwoliła na wniknięcie powietrza do wnętrza reaktora, co spowodowało zapłon kilku ton grafitowych bloków izolujących reaktor. Grafit płonąc przez 9 dni, uwolnił do atmosfery  izotopy promieniotwórcze. Większość z 211 prętów kontrolujących pracę rdzenia reaktora stopiła się.

Do atmosfery dostał się radioaktywny pył. Radioaktywne cząstki wyrzucone do atmosfery wybuchem, jak i te emitowane nadal w wyniku trwającego pożaru grafitu, tworzyły pióropusz radioaktywnych drobin o wysokości 1030 m, który następnie przemieścił się w stronę miasta Prypeć. Wiatr utrzymywał jednak chmurę radioaktywnych cząstek z dala od miasta.

IMG_7105

W wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125 000 do 146 000 km² terenu na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 000 osób.

IMG_6731

 

 

Strefa wykluczenia Czarnobyl wycieczka

IMG_6647

Obszar 30 kilometrów jest oficjalnie nazywany „strefą wykluczenia”. Teren w dużej mierze niezamieszkały, z wyjątkiem około 300 osób, które odmówiły przesiedlenia. Z powodu braku ingerencji ludzkiej obszar powoli przejmuje natura.  Nawet dzisiaj, poziom promieniowania jest wysoki. Pracownicy odpowiedzialni za odbudowę sarkofagu mogą pracować tylko pięć godzin dziennie w systemie 15/15. Ukraińscy urzędnicy ocenili, że obszar ten nie będzie bezpieczny dla ludzkiego życia przez kolejne 20 000 lat . Mimo niebezpieczeństwa od 2011 troku, kiedy to władze Ukrainy umożliwiły turystom zwiedzanie strefy, codziennie przejście graniczne w Dytiatkach przekracza kilkadziesiąt osób.

Zdarzenie w Czarnobylu było największą katastrofą w historii energetyki jądrowej i jedną z największych katastrof przemysłowych XX wieku. Razem z katastrofą w Fukushimie została zakwalifikowana do siódmego, najwyższego stopnia w skali INES ( Międzynarodowa skala zdarzeń jądrowych i radiologicznych).

Czarnobyl wycieczka

 

 

Więcej na temat Ukrainy przeczytacie tutaj 🙂

[kkstarratings] po pierwsze w wyniku czego po drugie

Ponieważ w związku z tym 

może być

Za możliwość zwiedzania Czarnobyla Dziękujemy agencji turystycznej Gamma Tra vel.

gamma

 

http://gamma-travel.com